Novosti i aktuelnosti

1.2.2015

Održana 35. redovna sjednica OV Lukavac

Na 35. redovnoj sjednici OV Lukavac, održanoj u petak, usvojen je Program rada OV Lukavac za 2016.g., i data saglasnost na Aneks Ugovora o prenosu prava raspolaganja br. 02-14-1553/15 od 6.11.2015.g...