Baza prepreka za razvoj

Baza prepreka i rješenja za razvoj malih i srednjih preduzeća kreirana je u  okviru projekta „Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac zajedno sa partnerima. Baza je segmentirana na dva dijela:

Baza podataka za Tuzlanski kanton - kojom upravlja Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona preko sistema info pultova. Baza je dostupna Posavskom kantonu preko Općine Odžak.
Baza podataka za  Opštinu Modriča, kojom upravlja JU Razvojna agencija opštine Modriča.
 

Baza prepreka i rješenja za razvoj malih i srednjih preduzeća  sadrži naziv prepreke/opis problema, preporuku za smanjenje i/ili otklanjanje prepreke/rješenje problema, nadležnu instituciju za smanjenje i/ili otklanjanje prepreke odnosno rješenje problema te oznaku da li se radi o zakonodavnoj, izvršnoj lii sudskoj vlasti, u slučajevima gdje je primjenljivo.LEDnet Mreža za lokalni ekonomski razvoj u BiH je, također, kreirala jedinstvenu baza podataka o preprekama koje predstavljaju problem razvoja poslovnog okruženja u BiH koju možete pogledati na www.poslovnookruzenje.ba 


DOKUMENTI