Baza ključnih privrednih subjekata

Sekcija sadrži osnovne informacije o ključnim privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona. Pregled je kreiran od strane predstavnika Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Svi zainteresirani poslovni subjekti koji žele izvršiti promjenu određenih podataka ili izvršiti upis u pregled mogu se javiti gđi Erni Sulejmanović, stručnom saradniku za informacionu podršku MSP sektoru i obrtu u  Ministarstvu razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona na jedan od slijedećih kontakata:

Adresa: Rudarska 57, 75 000 Tuzla
Telefon: 00 387 35 369 410
E-mail: ernas@tk.kim.ba