Baza parafiskalnih nameta

U okviru projekta „Partnerstvo za efektivnu implementaciju lokalnog ekonomskog razvoja u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“ kojeg provodi Udruženje Nezavisni biro za razvoj (NBR) Gradačac zajedno sa partnerima kreirana je Analiza parafiskalnih nameta na području Sjeveroistočne BiH, sa pripadajućim  pregledom parafiskalnih nameta na nivou BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Tuzlanskog i Posavskog kantona te svih 15 lokalnih zajednica ciljnog područja Projekta (Grad Tuzla i općine Gradačac, Gračanica, Srebrenik, Čelić, Doboj Istok, Kalesija, Sapna, Teočak, Lukavac, Živinice, Banovići, Kladanj, Odžak i Modriča).

DOKUMENTI